Zadružništvo ne pomeni zgolj optimizacije nabavnih stroškov in pogajalskih izhodišč

Člani našega gospodarskega grozda so slovenski kmetje, zadruge in šole. Poleg običajnih ugodnosti, ki naj bi jih zadružništvo omogočalo s svojim načinom delovanja, dajemo pri nas poseben poudarek tudi na vrednotah medsebojnega zaupanja, ki je po našem prepričanju pogoj za dolgoročno uspešnost projekta, pa tudi za zdrav duh v družbi, zastrupljeni od vsesplošnega nezaupanja in prevlade totalne konkurenčnosti, ki ni odprta za vrednote sodelovanja in solidarnosti.

Poleg našega notranjega sodelovanja želimo sodelovanje razširiti tudi na odnos ponudnik - porabnik, pri čemer se deležnika ne dojemata zgolj kot 'poslovna partnerja', marveč vidita drug v drugem človeka z zgodbo in obrazom.