Usposabljanje za uspešno trženje slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov je naše temeljno poslanstvo.

Usposabljanje dijakov in študentov GRM-a, centra biotehnike in turizma Novo mesta, in drugih zainteresiranih članov Konzorcija biotehniških šol Slovenije za uspešno organizacijo pridelave, predelave in prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov po načelu zaupanja vreden.  

Osnovno usposabljanje se izvaja na šolskih centrih, glavni del pa preko prakse na naših prodajnih mestih in v okviru naših logističnih dejavnosti.

Glavna cilja usposabljanja sta: 

1. da bi bil vsak dijak in študent po zaključku šolanja in našega usposabljanja polno usposobljen za kakovostno in konkurenčno pridelavo, predelavo in trženje lastnih in drugih kmetijskih pridelkov in izdelkov.
2. da bi si v času izobraževanja in našega usposabljanja ustvaril lastno delovno mesto.